RT praktijk Baarn

Ieder kind kan leren!

Werkwijze

Intake
Wanneer een kind wordt aangemeld voor Remedial Teaching, vindt er altijd een intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. In dit gesprek komt de (school)ontwikkeling aan bod en wordt de werkwijze uitgelegd. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerkracht van de basisschool. 

Onderzoek
Een onderzoek start altijd met een kindgesprek. Hierbij wordt niet alleen stilgestaan bij de problemen die het kind ondervindt bij het leren. Ik kijk ook naar wat dat met hem of haar doet, de kwaliteiten die het in zich heeft en welke de denk- en leerstijl het kind heeft. Indien nodig worden er één of meerdere diagnostische toetsen afgenomen om een nauwkeurig beeld te krijgen van het functioneringsniveau van het kind. Hierbij is vooral de kwalitatieve analyse van belang. Hierbij kijk ik vooral hoe een kind iets aanpakt en wat is het effect van de geboden hulp. Het onderzoek duurt minimaal twee sessies, waarna een verslag wordt opgesteld van de bevindingen. 

Begeleiding
Het kind wordt altijd betrokken bij het opstellen van de leerdoelen waar de komende periode intensief aan gewerkt wordt. Hiermee wordt het eigenaar van zijn of haar leerproces en de kans op succes vergoot. De begeleiding wordt aangegaan voor een periode van 12 tot 20 weken. Gedurende deze periode wordt er doelgericht en intensief met het kind gewerkt. Motivatie en plezier zijn voorwaarden voor leren, daarom wordt er naast een gevarieerd aanbod veel tijd aan reflectie en feedback besteed.

Huiswerk
Eén keer per week ondersteuning is niet voldoende om een maximaal resultaat te halen. Het is daarom belangrijk dat de lesstof thuis regelmatig kort herhaald wordt. Hierbij wordt goed gekeken naar de mogelijkheden en de belastbaarheid van het kind, de methodes van de school en de thuissituatie.

Evaluatie
Aan het eind van de vooraf besproken begeleidingsperiode vindt een evaluatie plaats met ouders en het kind, waar mogelijk wordt ook de school betrokken. Tijdens de laatste sessie worden eventueel toetsen afgenomen om te beoordelen of het kind het streefniveau gehaald heeft. Naar aanleiding van de resultaten wordt een vervolgtraject besproken.