RT praktijk Baarn

Ieder kind kan leren!

Tarieven

Remedial Teaching (individuele begeleiding - particulier) €50*,-
Een sessie van 60 minuten bestaat uit 45 minuten intensief kindcontact en 15 minuten voor voorbereiding, evaluatie, administratie enz. 

Intake €50,-
Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intake plaats met de ouders of verzorgers van het kind. Dit duurt ongeveer 45 minuten. 

Opstellen begeleidingsplan €50,-
Voorafgaand aan iedere begeleidingsperiode wordt standaard een begeleidingsplan opgesteld. 

Diagnostiek (onderzoek en verslag) €295,-
Voor het maken van een goed begeleidingsplan is het van belang inzicht te hebben in wat een kind wel en niet kan. Daarom wordt diagnostisch onderzoek gedaan (standaard 2 RT sessies). Door middel van een kindgesprek en toetsing wordt er niet alleen inzicht gekregen in het niveau, maar ook in de werk- en denkwijze van het kind. De uitkomsten worden verwerkt in een verslag. 

Evaluatie (verslag en gesprek) €50,-
Na de afgesproken begeleidingsperiode wordt standaard een evaluatieverslag opgesteld en met de ouders bespreken. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. 

Extra oudergesprek €25,-
Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Voor gesprekken op school buiten Baarn worden reiskosten in rekening gebracht (€0,19 p/km)

*Voor opdrachten op scholen i.v.m. de uitvoering van arrangementen geldt een aangepast uurtarief (€ 69,-).

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.