RT praktijk Baarn

Ieder kind kan leren!

Remedial teaching

Door verschillende oorzaken kunnen kinderen leerachterstanden oplopen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart. Hierdoor groet het zelfvertrouwen en wordt de leerachterstand verkleind.  


Naast het aanpakken van de leerproblemen is er aandacht voor de unieke talenten en kwaliteiten van uw kind. Samen kijken we hoe we die in kunnen zetten om weer tot leren te komen. Op deze wijze wordt niet alleen de leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt. Hierdoor ervaart het kind succes en komt het weer tot bloei! 


Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van het kind goed in kaar gebracht. Samen met het kind wordt een plan opgesteld voor een periode van 12 tot 20 weken. Lees meer...