RT praktijk Baarn

Praktijk voor remedial teaching en kindercoaching

Remedial teaching

Door verschillende oorzaken kunnen kinderen leerachterstanden oplopen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van (begrijpend)lezen, spelling, schrijven, rekenen of taakaanpak. Sommige kinderen halen deze achterstand vanzelf in, bij andere kinderen blijft deze achterstand bestaan, ondanks de intensieve aanpak op school. Door het geven van remedial teaching krijgt uw kind extra individuele begeleiding, gericht op de specifieke leerproblemen die het ervaart. Hierdoor groet het zelfvertrouwen en wordt de leerachterstand verkleind.  


Door diagnostisch onderzoek en kindgesprekken wordt de denk- en leerstijl van het kind goed in kaar gebracht. Samen met het kind wordt een plan opgesteld voor een periode van 12 tot 20 weken. Lees meer...