RT praktijk Baarn

Ieder kind kan leren!

Ik leer anders

Basistraining "Ik leer anders"

Het onderwijs is voornamelijk gericht op kinderen die leren via het gehoor en sluit onvoldoende aan bij de visuele leerstijl van sommige kinderen. Hierdoor wordt de inhoud onvoldoende begrepen en onthouden en ontstaan leerproblemen. Soms heeft het kind concentratieproblemen en presteren ze daardoor minder dan je zou verwachten. Door de informatie te vertalen naar beelden en top-down (vanuit het grote geheel) aan te bieden, kan de lesstof wél eigen gemaakt worden. 

Tijdens de basistraining "Ik leer anders" leren kinderen deze techniek zelf toepassen en de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

De basistraining 'ik leer anders' is geschikt voor leerlingen die problemen hebben met:
  • Taal: spellen, (begrijpend)lezen
  • Rekenen: tafels, plus en min sommen
  • Onthouden van informatie
  • Concentratie: snel afgeleid
  • Organisatie en/of klokkijken

Basistraining "Ik leer anders" 
De basistraining "Ik leer anders" wordt gegeven aan ouder én kind. Ouders krijgen handreikingen om hun kind thuis verder te begeleiden met deze methode. Voor een optimaal rendement van de basistraining is thuis regelmatig oefenen van groot belang. Soms kiezen ouders ervoor de begeleiding individueel voort te zetten, hiervoor geldt het tarief voor remedial teaching. 

De basistraining "ik leer anders" bestaat uit 6 sessies van 45 minuten. De kosten van de training zijn €295,- (inclusief het werkboek).

Presentaties en (team)trainingen
Annemarie Laseur verzorgt regelmatig lezingen en studiedagen over beelddenken en top-down leren aan verschillende doelgroepen (ouders, leerkrachten, CJG, Volksuniversiteit enz.). Als u ook een lezing wilt organiseren, dan doe ik dat graag. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Laseur, gecertificeerd coach "Ik leer anders".